Sad pravac u inbox (ili u Promocije, avaj!) da potvrdiš prijavu na listu.